Buđenje – ja i drugi

Na prvoj radionici Buđenje bavili smo se odnosom prema sebi, našim željama, ali i obrascima koji utiču na to kako živimo svoj život u ovom trenutku.

Na radionici: Ja i drugi, istraživaćemo šta nas odvaja od bliskosti sa drugima i od toga da budemo viđeni u svojoj istini.

U radu se koriste pokret, meditacija, ples, različite terapijske tehnike, grupni i individualni rad. Radionice traju 2 sata i svaka radionica ima svoju temu.

Moguće je prisustvovati pojedinačnim radionicama i/ili celom ciklusu od 7 radionica.

Radionice vode: Jelena Marković i Marijana Todorović

Petak 26.10.2018. od 19:00 do 21:00

Informacije i prijava na:
Email: jelena@razvojiradost.rs
Tel. +381 63 241 499