Quantum Light Breath

Quantum Light Breath

Quantum Light Breath je proces vrlo usmerene meditacije disanja koji snažno ubrzava ličnu transformaciju, zaobilaženjem svesnog uma i direktnim otpuštanjem starih nesvesnih obrazaca. Obično vodi u prošireno stanje svesti, tj. otklanja potrebu za analizom i ponovnim proživljavanjem prošlosti.

Kroz intenzivno i svesno disanje zaobilazimo um i dopuštamo sebi da doživimo stvarnost bez uobičajenih strategija kontrole i interpretacija.

Mnogi nakon QLB dele iskustvo dubokih uvida, inspiracija, otvorenosti predela srca, značajne relaksacije i povećane jasnoće.

Meditacija se održava 15. marta od 18.30 do 20.15 h.

Prijave za meditacije

Zbog ograničenog broja učesnika, prijava je neophodna na contact@homeplace.rs.

Meditacija je na bazi donacije od 700 dinara.

Meditaciju vodi Dražen Šivak (artofnow.com.hr, homeplace.rs)