Osnov rada Centra za radost i razvoj je jačanje sopstvenih potencijala i mogućnosti da gradimo nove odgovore na životne situacije uz uvažavanje emocionalnih, kognitivnih, telesnih, socijalnih, kulturnih i duhovnih procesa i različitosti.

U individualnom i grupnom radu, kroz samoistraživanje, pokret, muziku, meditaciju, interaktivne vežbe, tragamo za osećanjima, senzacijama, slikama, uverenjima koja nas drže zarobljene u prošlosti i sprečavaju da sada i ovde spoznamo sopstvenu snagu i sjaj.

Aktivnosti Centra za razvoj i radost su:

  • Individualni terapijski rad – Somatic Experience;
  • Holistic Counseling;
  • Grupni programi za lični razvoj i radost;
  • Obuke za holistički pristup u radu sa ljudima.
  • Change Menagment – Awakening of Awareness Aproach AAA je sistemski pristup koji doprinosi promenama na nivou organizanija/kompanija. Fokus je na povećanju svesnosti pojedinaca o ličnim vrednostima, snagama, izazovima, potencijalima, kao preduslovu da unapredimo organizacionu kulturu. Ovaj pristup omogućava individualni razvoj, izgradnju odnosa u timu i unapređenje menadžmenta, kao tri osnovna stuba za unapređenje rada organizacije/kompanije.