Život postoji da bismo se osećali dobro i da bismo to stanje delili sa drugima. Svako negativno stanje je stvar naše percepcije i isključivo je vezano za neko sećanje, tj. iskustvo iz prošlosti za koje koji smo se vezali. Vežbanjem da usmerimo svoju pažnju na sadašnji trenutak učimo da jednostavno budemo ovde i sada, prihvatamo sebe i polako se oslobađamo negativnih iskustava iz prošlosti. Istovremeno se otvaramo ka novim pozitivnim iskustvima u budućnosti. Što ranije deca usvoje ovaj način razmišljanja i odnos prema životu to će biti opuštenija, optimističnija, rezilijentnija i time uspešnija.

Mindfulness ili razvoj svesne pažnje je set tehnika za lični razvoj koji se može koristiti i u terapeutske svrhe. Razvijen je 70-ih godina prošlog veka od strane američkog lekara Džona Kabat-Zina koji je u ovoj metodi spojio životnu filozofiju istoka sa potrebama zapadnog sveta. Ako bismo suštinu ove metode sveli na jednu rečenicu ona bi otprilike glasila ovako: posmatranje i prihvatanje sadašnjeg trenutka bez bilo kakvog procenjivanja i osuđivanja. Iako zvuči veoma lako, ovo je veština koju je potrebno vežbati, jer iz nje proističe prihvatanje sopstvenih i tuđih stanja, snižavanje nivoa stresa i impulsivnosti, sposobnost donošenja racionalnih odluka, razvijanje fokusa i koncentracije. Poslednjih 10-15 godina nastali su brojni programi razvoja svesne pažnje za decu, uzrasta od 5 godina do kraja tinejdžerskog doba.

Radionice svesne pažnje za decu započinju kratkim intervjuom roditelja i deteta sa voditeljem programa (15-20 minuta), a nadalje deca dolaze u ciklusu od 8 nedelja, tokom kojih se obrađuju sledeće teme: svesno i nesvesno ponašanje, čulna osetljivost, osnovne funkcije mozga, svesno disanje i kretanje, rad sa mislima i emocijama, saosećanje prema sebi i drugima i prihvatanje. Vežbe se svode na refleksiju i razgovor (razvoj emocionalne pismenosti), vežbe za čula, vežbe pokreta, dijafragmalo disanje, jogu za decu, asertivni način razgovora sa sobom i drugima, vođene meditacije, pozorište pozitivnog i negativnog stava, vežbe fokusa i koncentracije. Susreti su jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta za mlađi uzrast i 60 minuta za stariji uzrast u grupi sa maksimalno 8 dece. Deca između susreta dobijaju kratku vežbu koju rade 10-15 minuta svakog dana sa roditeljima do sledeće radionice (MP3 meditacije, vežbe disanja, pokretne ili kreativne vežbe).

Veoma je važno da su roditelji upoznati sa tehnikama i suštinom ove metode kako bi u potpunosti mogli da podrže razvoj svesne pažnje svoje dece i kod kuće. Krajnji cilj jeste da upotreba ovih tehnika deci pređe u naviku. Iz tog razloga u okviru radionica za decu po želji se organizuje i jedan informativni susret samo za roditelje kako bi po završetku radionica ove tehnike uspešno integrisali u porodični život. Još jedna napomena je da deca s obzirom na svoje predispozicije i interesovanja različito reaguju na ovakvu vrstu sadržaja. Nekima je potrebno više, a nekima manje vremena da se naviknu. Neka deca će veoma brzo početi da koriste alate i vežbe koje su naučila, a kod nekih će to doći kasnije kada budu potpuno spremni da razmišljaju na ovaj način. U svakom slučaju je ovo metoda koja manje stavlja akcent na trenutni rezultat, a mnogo više na proces u smislu dugoročnog razvoja.

Više informacija potražite na svesnapaznja.com