Buđenje


Tema radionice u petak su granice i poverenje. Koliko prepoznajemo sopstvene granice? Koliko ih prepoznaju drugi? Kakva je veza imeđu poverenja i granica?

Na radionicama Buđenje bavimo se našim odnosom prema sebi, drugima, životu, našoj snazi i volji, seksualnosti, rezilijentnosti, preprekama koje nas sprečavaju da živimo život u svojoj punoći i buđenjem naših potencijala i kapaciteta za radost.

U radu se koriste pokret, meditacija, ples, različite terapijske tehnike, grupni i individualni rad. Radionice traju 2 sata i svaka radionica ima svoju temu.

Moguće je prisustvovati pojedinačnim radionicama i/ili celom ciklusu.

Radionice vode: Jelena Marković i Marijana Todorović

Cena pojedinacne radionice je 1.500 RSD.

Informacije i prijava na:

Email: jelena@razvojiradost.rs

Tel. +381 63 241 499