“Meditation is a state of silence;
meditation is a state of no desire;
meditation is a state of no past, no future;
meditation is a state when you are not doing anything,
just cherishing your being.
You are just happy that you are, happy that you are breathing,
simply happy for no reason at all.
In those moments, there is meditation.” – Osho

U Homeplace-u se izvode ciklusi Oshovih aktivnih meditacija jer je čovek 21. veka drugačiji od čoveka koji je pre 15 vekova meditirao u Indiji. Moderan čovek je u potpunosti okrenut sopstvenim mislima. Centar njegovog bića postao je um a svaki trenutak ispunjen je mislima, ciljevima, planovima, brigama za budućnost. Moderan čovek gotovo da nema nijedan trenutak u danu kada nema misli, kada samo postoji.

Osho je osmislio aktivne meditacije upravo da bi moderan čovek mogao da centar svoga bića ponovo vrati u srce i na taj način stupi u kontakt sa svojom čežnjom, vraćanjem u sopstveno telo i osvešćivanjem energije koja je u njemu. Aktivna meditacija dovodi nas u sadašnji trenutak i kroz pokret, disanje i haotičnost donosi prisutnost u sopstvenom telu, sada i ovde. Samim tim, ovo je prilika da brige, misli, projekcije za budućnost, kao i boravljenje u prošlosti budu zamenjene osećajem otpuštanja ovih stvari i prepuštanja postojanju samo u sadašnjem trenutku.

Svaki ovaj dragoceni trenutak prisutnosti u sadašnjosti donosi osećaj mira i opuštenosti i podsetnik je da naše biće ima sve odgovore, kada mu damo prostora da bude.