Satori Retreat

Satori Retreat

Satori je intenzivan retreat (povlačenje) na kome je sve usmereno ka tome da doživiš direktno iskustvo sebe! Koristeći tehnike i strukturu zen tradicije i self-inquiry metode i uz podršku voditelja i tima, imaš sve što je potrebno da stekneš to direktno iskustvo. Ono je individualno i autentično iskustvo tebe, bez pritiska prošlosti ili budućnosti, ideja koje si pokupio/la odrastajući ili bilo koje duhovne tradicije.

Proces takođe pomaže da se to iskustvo integriše, pružajući ti neophodne alate i omogućavajući da ih uvedeš u svoju svakodnevicu.

Pridruži nam se:
 • Krčedin, okolina Beograda
 • Imanje Jandala
 • 10-17. jun 2023. godine

„Potraga za odgovorima na pitanja Ko je unutra? i Ko sam ja? stara je koliko i čovečanstvo. Ta su pitanja temeljna za svako ljudsko biće, bez obzira na to da li je u pitanju muškarac ili žena, mlada ili stara osoba, blesava ili pametna, tragalac ili biznismen. Neće pomoći nikakav intelektualni odgovor. Potrebno je da se u ova pitanja zaroni i da se direktno iskuse. Uz razumevanje će rasti i opuštenost, poverenje i otvorenost za sebe i druge.“

Tokom sedam dana Satorija, pokreće se promena kroz telesnu integraciju neposrednog iskustva nas samih, tako da naš sistem dobija priliku da menja dosadašnji način funkcionisanja. Ova intenzivna nedelja nam otvara nove perspektive i pokreće korenite promene.

Kad znamo ko smo, sve ostalo dolazi na svoje mesto. Više se ne borimo da promenimo okolnosti, naš doživljaj sveta više ne zavisi od toga. Osnažujemo naš odnos prema svetu kroz:

 • zdravu i uravnoteženu komunikacija s drugima;
 • autentičnost kroz delovanje iz sadašnjeg trenutka;
 • sveže i kreativno razmišljanje;
 • fokus i nošenje sa zahtevnim situacijama;
 • umeće slušanja;
 • iskustvo unutrašnje sigurnosti koja ne zavisi od spoljašne prihvaćenosti;
 • novi pogled na ličnu istoriju i otkriće resursa i novih perspektiva.

Iskreno, tokom svih ovih godina nismo sreli nikoga ko u ovom procesu nije doživeo duboke pozitivne promene u svom pogledu na sebe i svet.

Zato, po prvi put u Srbiji organizujemo Satori, sedam dana self inquiry-a!

 

Voditelji:

Ganga Cording

Ganga Cording

Rođena je u Nemačkoj, gde je diplomirala psihologiju i stekla zvanje MA (Dipl. Psych, MA).

Obučena u Rogers psihoterapiji i psihoanalitičkoj grupnoj terapiji, a specijalizirala je u oblasti kliničke psihologije. Ubrzo je unutrašnja potraga direktno dovodi indijskom mistiku Ošou (Osho), čiji je učenik od 1975, živeći i radeći u njegovim komunama 25 godina.

Vodi Intenzive svesnosti od 1977. godine. Danas vodi Satori i druge meditacijske retreatove po celom svetu. Jedan je od voditelja Instituta intenziva svesnosti i vodi obuke Intenziva svesnosti.

2007. godine osniva Akademiju svesnosti i kreativnog izražavanja, kao krunu svog rada i bogatog životnog iskustva.

Dražen Pramod Šivak

Dražen Pramod Šivak

Kroz karijeru i iskustvo glumca i glumačkog pedagoga, svoje putovanje započinje kroz umetnost, u kojoj stiče iskustvo u raznim pozorišnim tehnikama i pristupima. Kroz to iskustvo javlja se njegovo interesovanje za dublje razumevanje sebe i otkriva meditaciju koja postaje njegova praksa. Obučava se u procesima Intenziva svesnosti kod Gange Cording i Avikala Costantina i Unutrašnjeg kritičara kod Avikala Costantina. Pramod je i sertifikovani hipnoterapeut.

Radi individualno i vodi retreatove Intenziv svesnosti, Živeti prisutnost, RetreArt i Tango – umeće slušanja. Kroz svoju predanost i posvećenost, svakome pristupa s poštovanjem i razumevanjem, dajući mu prostor da sam otkrije sopstvene individualne potencijale.

 

Smeštaj i cene:

Odabrali smo savršenu lokaciju za Satori. Imanje Jandala, čiji je svaki detalj stvoren s ljubavlju i pažnjom, nalazi se usred prirode, sa pogledom na Dunav. Ima sjajnu salu, drvene kućice, bazen, i baš je ona podrška za Satori proces koja nam je potrebna.

Satori cena: 500 €

Hrana i smeštaj (dnevno):

 • 30 € (glamping, šator s drvenim podom)
 • 40 € (trokrevetna soba, drvena kuća)
 • 50 € (dvokrevetna soba, drvena kuća)
 • 60 € (jednokrevetna soba, drvena kuća)

Hrana je vegetarijanska.

Otkazivanje prijave: 50% depozita, umanjen za troškove obrade (50 €) do dve sedmice pre događaja. Nakon tog perioda, depozit se ne vraća.

Depozit: 250 €

Broj učesnika je ograničen.

 

Informacije i prijave:

Kontakt: drazengrupa@gmail.com

 


 

Satori Retreat

Krčedin (near Belgrade)

10-17 June 2023

Satori is an intense retreat where everything is focused on you having a direct experience of yourself. It uses techniques and structure of zen tradition and self-inquiry and with the support of facilitators and the team, you are having all you need to have that direct experience. It is an individual and authentic experience of yourself, without the pressure of the past or future, of the ideas you picked up growing up or of any spiritual tradition.

The process also helps to integrate that experience, giving you tools and making it possible for you to carry it into your daily life.

„The quest for Who is in? and Who am I? is as old as humanity. These questions are the core questions of every human being – no matter if man of woman, young or old, stupid or clever, seeker or businessman. No intellectual answer will help. You need to go into these questions and experience them directly. Relaxation, trust, love, openness for oneself and others will grow simultaneously with understanding.”

Facilitators:

Ganga Cording

Dipl. Psych, MA, specialised in Clinical Psychology. Soon the inner search brought her to the Indian mystic Osho, who’s disciple she is since 1975, living and working in his communes for 25 years.

She is facilitator of Awareness Intensives for 47 years. Nowadays she leads Satori and other Meditations Retreats worldwide and offers Awareness Intensives trainings. In 2007. she founded the Academy of Awareness and Creative Expression. It is the harvest of her work and rich life experiences.

Pramod Šivak

With a career as an actor and acting teacher, he starts his journey through arts. Through that experience, he discovers meditation which becomes his practice.

He trains in hypnotherapy, as well as in Inner judge with Avikal Costantino and in Awareness intensive process with Ganga Cording and Avikal Costantino.

He dedicates himself to Awareness Intensives and to self-inquiry work, which is his focus for many years.

Venue and pricing:

We found the perfect place for our Satori retreat. The Jandala Estate is made detail by detail with love and care, in the middle of nature overlooking the Danube. A great venue, wooden houses, glamping, a pool, jacuzzi, sauna and great vegetarian food are all there to the support of our retreat.

Satori price: 500 €

Food & accommodation (per day):

 • 30 € (glamping, wooden floor tent)
 • 40 € (triple room, wooden house)
 • 50 € (double room, wooden house)
 • 60 € (single room, wooden house)

Food is vegetarian.

Cancelling policy: 50% of deposit minus handling fee (50 €) up to two weeks before the event. After that, deposit is non-refundable.

Deposit: 250 €

Number of participants is limited.

Info and Applications:

Contact: drazengrupa@gmail.com