Ashtanga yoga za početnike

Ashtanga yoga za početnike

Sanskritska reč “ashtanga” označava “osam nivoa” koji, u skladu sa Patanđalijevim Joga sutrama, korespondiraju sa osam različitih praksi kreiranih kao sredstva za kontrolu uma i pročišćenje unutarnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija).

U početku fokus u Aštanga praksi je na svakodnevnom vežbanju asana, odnosno joga pozicija, da bi telo i čulni organi postali fleksibilni, što je preduslov za stabilnost uma. Tehnike Aštanga joge su grupisane u šest različitih serija, od kojih bi svaka trebalo da bude vešto savladana ispravnim redosledom pre nego što se upustimo u savladavanje naredne serije. Akcenat je na vinjasi, specifičnom sistemu disanje/pokret koji stvara toplotu, izaziva unutrašnje pročišćenje i poboljšava cirkulaciju. Ključni elementi fokusa tokom vežbanja su pozicija (asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i mesta na koja usmeravamo pogled (drišti), a cilj je usklađivanje svih ovih elemenata, kako bi se kao posledica umirio um.

 

Termini i način prijavljivanja:

Ashtanga yogu vežbamo u grupi, ali se sa svakim radi individualno – učitelj detaljno objašnjava tehniku i disanje, demonstrira ih i proverava kako učenik napreduje. Pored toga, vežbači od prvog časa uče kako da vežbaju sami, kako bi se što pre osamostalili i bili sposobni za samostalno izvođenje asana. Vežbaču se daje nova asana kad dovoljno savlada prethodnu.

Kada: svakog utorka i petka, od 07.30 do 09.30 h

Način prijavljivanja: putem mejla yoga.katalina@gmail.com ili telefona 063/220-515 (Brankica)

 

Časove vodi:

Brankica Katalina

Brankica Katalina

Brankica Katalina je učitelj Ashtanga Yoge, prepoznatljiva po svom inspirativnom i motivacionom načinu učenja, verujući da svako može da postigne šta god poželi, samo ako usmeri fokus, pažnju i energiju na to. Nakon dugog niza godina u svojoj praksi, 2019. godine je odlučila da ode u Indiju i završi 500 sati YTT. Student je Sharath Jois Paramaguru-a, nosioca loze Ashtanga Yoge, i Vairagya Ranka Stoiljkovića, učitelja i vlasnika Asshtanga Yoga Belgrade centra. Brankica ima ustaljenu meditativnu praksu kroz učenje Zen mastera Thich Nhat Hanh-a unutar Plum Village Tradition, Mahayana Buddhism.

Verujući da je zauvek student yoge, njena radost je u tome da podeli znanje o svim dobrobitima kojima praksa može doprineti životima ljudi. Brankica doživljava yogu kao dnevnu praksu, u okviru koje se ljudi duboko povezuju sa svojim duhovnim centrom i ostvaruju mir.